روز: خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

قیمت شمش آلومینیوم سه شنبه ۸-۳-۹۷

یمت شمش آلومینیوم ۹۹.۷ به بالا (المهدی و هرمزال): ۱۳۳۷۰ تومان (تهران) به‌ازای هر کیلوگرم قیمت شمش آلومینیوم ۹۹.۷ به بالا ( ایرالکو): ۱۳۳۷۰ تومان (تهران) به‌ازای هر کیلوگرم بیلت ایرالکو ۱۴۳۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم

ادامه مطلب