روز: بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

قیمت آلومینیوم در بازار روز شنبه ۲۴/۱۱/۹۴

قیمت آلومینیوم در بازار روز شنبه ۲۴/۱۱/۹۴ شمش هرمزآل     ۶۴۵۰ تومان شمش ایرالکو      ۶۴۵۰ تومان بیلت                  ۷۱۵۰ تومان منبع: مجله آلومینیوم

ادامه مطلب